Politica de prelucrare a datelor

HomePolitica de prelucrare a datelor

Site-ul www.ipso.ro păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal. Toate datele personale, introduse de către utilizatorul serviciilor noastre, vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site, anume informarea clienților și potențialilor clienți în legătură cu portofoliul de produse comercializate, ofertele speciale, serviciile oferite și evenimentele organizate.

Informațiile și datele cu caracter personal cuprinse în formularele de pe site sunt necesare pentru a răspunde la solicitările de contact, pentru validarea datelor în vederea aplicării pentru posturile disponibile, precum și pentru comunicări comerciale.

IPSO Agricultură se angajează să nu furnizeze datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți (persoane fizice sau juridice), cu excepția administratorului de site și să le folosească doar în scopul stabilirii contactului cu clienții săi și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor derulate de companie.

IPSO Agricultură nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail persoanelor terțe (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site și nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Scopul reținerii datelor personale de către IPSO Agricultură este de a informa utilizatorii în legătură cu portofoliul de produse comercializate, ofertele speciale, serviciile oferite și evenimentele organizate.

Utilizatorii site-ului IPSO Agricultură care și-au oferit datele personale, pot opta în orice moment pentru ștergerea acestora din baza de date prin trimiterea unui e-mail la dpo@monnoyeur.com

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) de protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, IPSO Agricultură are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către client, un membru al familiei clientului, ori o altă persoană.

Clientul nu este obligat să furnizeze datele cu caracter personal. Refuzul determină imposibilitatea de a fi contact pentru a soluționa cererile înscrise pe site-ul www.IPSO.ro.

Conform GDPR, clientul beneficiază de :

  • Dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem;
  • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
  • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor furnizate pe bază de consimțământ;
  • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
  • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
  • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării datelor pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, se va solicita ștergerea datelor prin trimiterea unui e-mail la dpo@monnoyeur.com. De asemenea, clientului îi este recunoscut dreptul de a se adresa instanței de judecată.

IPSO Agricultură va folosi datele clienților doar în scopurile enumerate mai sus.
Pentru protecția identității clienților, nu va divulga nimănui datele clienților săi.